Om prosjektet "energifakta.no"

Ansvarlige

Energifakta.no er utviklet av Energibedriftenes Landsforening (EBL). Informasjonen som presenteres er i størst mulig grad basert på offentlige utredninger og annen offentlig tilgjengelig informasjon. Nettstedet er ment som en samling av fakta, og det er ikke nødvendigvis bransjens syn som hevdes. Vi mottar gjerne synspunkter på stoffvalg og presentasjoner.

Kontaktperson i EBL: Inger Masdal, im@ebl.no

 

Bakgrunn

Temaet energi er omfattende og favner mange fagområder. Arbeidet med Energifakta.no ble satt i gang fordi energibransjen har behov for å samle informasjon som gir oversikt over energisystemet, rammebetingelser, aktører, lover og forskrifter. Vi ønsker å  presentere fakta om tekniske, økonomiske, miljømessige og formelle forhold på en slik måte at det er tilgjengelig for flere målgrupper enn teknologer.

 

Formål

Energifakta.no skal presentere temaet energi på en bredest mulig måte i forhold til ressursutnyttelse, miljøpåvirkning, formelle forhold og produksjonsteknologier. I første fase har det vært fokusert på vann- og vindkraft. Det er lagt til rette for at nettstedet kan utvides med relevante temaer som kompletterer informasjonen om det norske energisystemet. Du kan få mer informasjon om fornuftige valg i forbindelse med bolig og eiendom her.

 

Målgrupper

Politikere, myndigheter/forvaltning, ansatte i bransjen, journalister og andre som søker faktainformasjon om energi.

 

Kilder

Vi har i størst mulig grad hentet informasjon direkte fra kilden, ikke via indirekte henvisninger. Det er henvist til de kilder som er benyttet. Der kilde ikke er oppgitt, er informasjonen satt sammen fra ulike kilder og redigert av EBL.  

Sidene er levert med støtte fra Lånemegleren - en leverandør av mange forskjellige økonomiske tjenester.