Grønnere drift av Bitcoin

Det har vært mye negativitet knytte til Bitcoin mining og bruken av elektrisitet der med tanke på forurensning av omverdenen når man jo bruker kullkraftverk og annen ikke fornybar energi. Derimot, også i alt-coin verdenen tenkes det på grønt skift, og såkalt mining, «gruvedrift» drevet av solenergi og vannkraft er muligheter som det snuses på. Blant ulike større aktører innen å utvinne Bitcoin, der mang en mining rig settes opp og trekker strøm for å kalkulere ut og slik utvinne […]

Continue reading »