Miljøvennlig energi under lupen

[ivcs]
Type: article
Parent page: Hvor får vi energien fra?
[/ivcs]

Fra olje, kull og gass til fornybare kilder

Tradisjonelt sett har vi mennesker benyttet oss av ganske så miljøfiendtlige energiressurser. Blant annet har vi i en årrekke brukt olje her til lands som den aller mest tydelige energikilden. Flere land benytter seg også stort av kull og gass til mange prosesser, og her er Norge heller ikke uten skyld. Det er i det hele tatt veldig mange land som har benyttet seg av ikke-fornybare energikilder opp gjennom årene. I dagens samfunn endrer derimot dette seg ganske så betraktelig. Det er nemlig blitt satt opp kvoter og ikke minst forventninger til at land skal slippe ut mindre CO2. Dermed blir fornybar energi helt uvurderlig. Det finnes her mange gode alternativer.

Vannkraft

Tross at Norge er en nasjon som mest av alt ble bygd opp av olja, så har vi uten tvil bygd oss opp en posisjon som kanskje aller best på vannkraft. Opp gjennom årene har kraft fra fosser, elver og andre vannkilder vært helt sentralt i vår økonomi. Strømmen vår blir av mange regnet som en av de reneste i verden grunnet denne fornybare kilden som vi benytter.

Vindkraft

Her er det liten tvil om at vi nordmenn først og fremst tenker på danskene. Allikevel, så har vi nordmenn selv i vårt kuperte land nok av vindmøller. Disse er meget populære på verdensbasis grunnet sin enkle montering og begrensede krav til vedlikehold.

Solkraft

Sist men ikke minst må vi ikke glemme solkraften. Denne er utrolig viktig fordi den er så enkel å få tak på. Vi vet at det vil være mye sol i løp av et år, så her gjelder det å dra ut all energien vi kan. Solcellepaneler er for mange den ultimate energikilden. Tross bekymringer rettet mot mørket, skyer og andre problemer, så er denne uten tvil en spennende energikilde.