Miljøvennlige energikilder

[ivcs]
Type: article
Parent page: Miljøvennlige tiltak
[/ivcs]

Det er ikke sjelden vi hører ordet miljøvennlig i massemedia. Miljøvennlige biler, miljøvennlige tog, miljøvennlig avfall, miljøvennlig plast. Det høres for godt til å være sant ut. Og ofte er det akkurat det som det er.

Ofte snakker man om miljøvennlighet når det gjelder energi. I Norge liker man å tro at vi tar veldig hensyn til miljøet, da vi har enorme fornybare ressurser. Likevel overproduserer vi energikilder av alle slag. Her skal vi se på ting som faktisk er miljøvennlige energikilder.

Solenergi

I Norge liker man å tro at solenergi ikke har noe for seg. Men vi kommer ikke bort fra at dette er en naturressurs vi burde tatt mye mer utbytte av. Hadde man kunne utnytte hele potensialet, ville vi kunne samle inn hele verdens behov kun i løpet av en dag. Solcellepanel er noe alle har råd til. Miljøvennlig er det ikke minst om man har et panel på hytta til oppvarming og viktige funksjoner, men også flere og flere bruker solcellepanel også på huset. Takstein med innbygde panel kan gjøre huset til en ekstra inntektskilde og mer miljøvennlig.

Vannkraft

Vannet som faller, i fosser og elver, kan brukes til å produsere elektrisitet. Dette er noe som er helt ideelt utnyttet i Norge. Men ikke alle land har denne muligheten. Produksjonen er helt uten utslipp, selv om utbygging av vannkraft kan ødelegge biologisk mangfold og uberørt natur.

Atomkraft

Det er ganske kontroversielt å kalle atomkraft miljøvennlig. Men faktum er at det ikke finnes noe utslipp fra atomkraft. Det er mer risikoen man løper ved ulykker som gjør at man nedprioriterer atomkraft. Kunne man funnet sikrere løsninger for atomkraft, hvor man benytter uran eller plutonium, ville mange flere land utvunnet energi fra atomkraft.

Andre miljøvennlige energikilder

Vind -og bølgekraft er helt klart noe som er svært aktuelt for fremtidig energiproduksjon. Det er viktig å huske at behovet for energi øker på verdensbasis, og at vi derfor må utforske mulighetene vi har.