Fornybar energi er veien å gå

[ivcs]
Type: article
Parent page: Hvor får vi energien fra?
[/ivcs]

Noe av det mest fascinerende med fenomenet «energi» er at det verken kan oppstå eller forsvinne. Mengden energi i universet er altså konstant, og har vært konstant siden tidenes morgen – i mellomtiden har den dog skiftet form uendelig antall ganger. Vi forbinder gjerne ordet energi med noe som er i aktivitet, som f.eks. en kjørende bil, ei lyspære som lyser, eller en unge som løper i vill fart. Dette kalles bevegelsesenergi.

En annen form for energi er stillingsenergi. Et eksempel på dette er energien som ligger lagret i et vannmagasin. Ved å fjerne demningen, kan vi danne elektrisitet av vannets bevegelser. Elektrisitet er en av de energiformene vi mennesker er mest avhengig av, og brukes til belysning, oppvarming, matlaging og mye mer. Dette er noen få eksempler på hvilke energiformer og energikilder vi benytter oss av.

I det moderne samfunn er vi p.t. nødt til å produsere enorme mengder med energi for å dekke behovet til vår bruk av f.eks. transportmidler, oppvarming og strøm i private husstander og større bedrifter. Vi er altså avhengige av pålitelige energikilder. Tidligere har fokuset vært på å få tak i nok energi, og våre innvirkninger på natur og miljø har ikke vært en prioritet. Vi har lenge vært avhengig av bl.a. olje, gass og kull for å ivareta våre forbruksvaner. Dessverre har disse energikildene til felles at de over tid ruinerer miljøet rundt oss. De er heller ikke fornybare, som betyr at lagrene rett og slett kan gå tomt raskere enn det dannes nytt råstoff. Det er med andre ord på tide å tenke annerledes.

Heldigvis er forskningen på dette feltet kommet langt. Ved å se nærmere på kilder som sol, vann og vind, ser vi at vi er i stand til å få til det meste av det vi gjør i dag ved bruk av fornybar energi, og baner vei for at menneskeheten igjen kan leve i harmoni med verden vi bor på.