Miljø og online casino

Vi lever i en stadig mer elektronisk verden, og så også for våre spilltilbud. Før var det snakk om å enten spille på statlig Lotto, eller å reise til utlandet for å spille på et casino. I dag derimot så kan du hente casinoet rett hjem i stuen via internett og det finnes en rekke portfaler for å hjelpe deg å finne frem. Både til rett casino, og å forklare ulike spill, slik som norsk-casino.io – som, som navnet antyder, behandler nettcasinoer for det norske markedet.

Dette elektroniske skiftet er både positivt, men og noe negativt for miljøet.

Mindre reise, og hvor kommer strøm fra?

Først ut, ved å spille på casino hjemmefra så kutter du ut reisen. Noen husker kanskje fergene til Sverige eller Danmark med sine casinotilbud? Noen tok jo til og med båten kun for å spille på disse, og det er svært velkjent hvor stor forurensning et større skip slipper ut. Eventuelt om en bare spiller på skrapelodd, ja så produserer man alikevel en stor del søppel i året. Ved å spille digitalt, så sparer en altså miljøet for utslippene i reise, transport, søppel og mere.
 På den andre siden må vi tenke på strømproduksjonen. For det kreves en hel del å holde nettcasinoer gående, og envher som spiller på dem må ha sin PC.

Heldigvis, Norge er et meget grønt land i sin produksjon av elektrisitet og stadig flere land stanser i disse tider benyttelsen av kull og andre fossile brensler til fordel for fornybar kraft. Det er også ulike nettcasinoer som setter inn ansvar her og fremhever at de forsøker så godt det lar seg gjøre å la sine servere med mere driftes med etiske ressurser.

Produksjon, utslipp og deg

Som vi altså forstår er et av de største fordelene med nettbasert spilling at man unngår produksjon av søppel, man unngår reisen til og fra casino, og man trenger heller ikke ta del i et fysisk casino som krever plass og gjerne enda mer kraft for å holde det gående enn hva en serverpark og et kontor for det nettbaserte alternativet gjør.

Alt i alt, nå som stadig flere land skifter til grønn energi kan også nettcasino og det å spille online være en del av flere ledd for å endre våre vaner. Vi trenger ikke stanse å spille, men snarere finne mer bærekraftige måter å ha det gøy på.

Ikke trenger vi gå ned på kvaliteten heller, ser vi på de ulike tilbudene som nevnt på casinopanett.io finner vi at det faktisk er et større utvalg av spill online enn fysisk i Norge!

Oppsummert er grønne nettsider en del av vår fremtid. Grønne i kraft av å være drevet av bærekraftig elektrisitet. Og nettcasinoer vil på sin side spille en rolle i å ta over for spillbransjen her. Tenk bare på hvor mange skrapelodd som går i søpla per dag – om alle i stedet spilte sine skrapespill på nettcasino (som man kan!). ja da var det mange tonn papir i året som ikke gikk til spille!