Miljøvennlige investeringer online

Når man tenker på investering, så er det lett å se for seg menn i blå dress som gjør store penger på børsen, men bildet er faktisk mye mer nyansert enn som så. Det er nemlig mulig å investere grønt – på flere måter. La oss gå gjennom de forskjellige lagene og se hvordan du kan investere i alt fra grønne selskaper, grønn energi og hva slags energi din investering rent faktisk innebærer.

Invester i grønne aksjer

Å investere grønt er en helt særlig nisje innenfor investeringsbransjen, som i takt med at klimabevisstheten øker, vokser seg større og større. Det er et helt annet marked for grønne aksjer nå, enn det var for bare få år siden. Den globale oppvarmningen har selvfølgelig mye å si for denne utviklingen, og siden aksjemarkedet er drevet at tilbud og etterspørsel, så følger utviklingen mot en mer bærekraftig fremtid med her også.

Det er altså mulig å investere grønt, selv om man kanskje ikke er for de kapitalistiske prinsippene som investering og aksjeselskaper er bygget på. Hva man investerer i, kan potensielt nemlig også bli en del av fremtiden. Hvis du investerer grønt, så hjelper du denne sektoren med å vokse og kunne utvikle nye, bedre og grønnere løsninger i fremtiden. Derfor skal man ikke ta lett på hva man investerer i.

Det er ikke bare et onlinespill der man velger et lag og setter penger på det, det er et marked som i stor grad rent faktisk representerer den virkelige verden. Det er penger som snakker, og sånn er det på alle måter også med investering. Det som det blir investert mye penger i – får en tydelig stemme på det globale markedet. Derfor har du mulighet for å velge grønt ved hver investering, som ikke bare gagner din privatøkonomi, men på sikt også klimaet. Det er hvert fall målet!

Derfor skal du fokusere på å kjøpe grønne aksjer. De fleste aksjeplattformer som du kan lese om på aksjebloggen.com/aksjer/ har informasjon om hvor grønne de forskjellige selskapene er. Derfor kan du ikke bare investere i selskaper som fokuserer på en grønnere fremtid og produserer for eksempel miljøvennlige produkter, men også investere i selskaper som er bærekraftige i sitt virke.

Invester i grønn energi

Du kan med fordel også investere i grønn energi. Det kan være gjennom å investere i desiderte grønne energiselskaper, solcellepanel-produsenter eller lignende, men også i investeringsobjekter som kryptovaluta. Det er dog stor forskjell på hvor miljøvennlige de forskjellige kryptovalutaene er. Noen bruker ekstremt mye kapasitet og energi per transaksjon, og det kan bli et stort miljøproblem. Derfor skal du investere i de kryptovalutaene som anses for å være mer energieffektive. Det kan for eksempel være Ethereum eller IOTA i stedet for miljøverstingen Bitcoin.

Det er altså mange ting man skal ta hensyn til hvis man vil investere grønt, men poenget er at det rent faktisk er mulig. Det finnes mange muligheter for deg som vil investere i en grønnere fremtid, og hvor du legger pengene dine har faktisk noe å si. Det er litt som å stemme. Vi lever jo fremdeles i en verden som i stor grad er styrt av penger, og derfor er det ikke en absurd tanke at hvor du legger penger, både som forbruker og investor, har noe å si for hvordan ting blir produsert. Hvis vi støtter de som har fremtiden i mente, så støtter vi en mer bærekraftig fremtid.

Investeringer kan altså gagne både deg og miljøet. Investeringer er både en investering i fremtiden og en smart forvaltning av dine sparepenger og bygging av formue. Derfor er det lurt å starte før heller enn senere!