Grønnere drift av Bitcoin

Det har vært mye negativitet knytte til Bitcoin mining og bruken av elektrisitet der med tanke på forurensning av omverdenen når man jo bruker kullkraftverk og annen ikke fornybar energi. Derimot, også i alt-coin verdenen tenkes det på grønt skift, og såkalt mining, «gruvedrift» drevet av solenergi og vannkraft er muligheter som det snuses på.

Blant ulike større aktører innen å utvinne Bitcoin, der mang en mining rig settes opp og trekker strøm for å kalkulere ut og slik utvinne valutaen så er fornybare energikilder nå et fokuspunkt. For å si det enkelt, så er til dels spørsmålet om det er mer lønnsomt at elektrisitet produsert fra solfarmer selges til kraftnett eller brukes til å drive gruvedrift.

Kryptovalutagruvedrift har faktisk nå blitt en levedyktig inntektsstrøm for grønne energiprodusenter som et alternativ til å koble til eller bidra til mainstream strømnett. Det er flere fordeler ved å generere og bruke solenergi til gruvedrift/mining, og at det vil bli normen i fremtiden. Ved å benytte for eksempel solpaneler er det flere som har opplevd å spare opptil 75% av kostnader for energi i utvinningen av Bitcoin, som nok kan inspirere flere energiprodusenter. Det er selvfølgelig en viss adgangsbarriere, tatt i betraktning startkostnaden ved å kjøpe solcellepaneler og utstyr for Bitcoin-mining, eller dra kryptovalutagruvedrift. Men, hvor mye penger som spares ved å kjøpe strøm fra nettet er den formildende faktoren. Dermed blir det fort et grønt skifte i at det rett og slette er en sterk kostnadsreduksjon å drive mining rigs på solenergi, samt det føles og godt for den ansvarsbevisste utvinner.

Å drive sine mining rigs med vannkraft har og vist seg svært lovende

Og, vannkraft har vært og fortsetter å være en stor pådriver i verden av Bitcoin-mining. Særlig gjelder dette i Kina og Canada, som begge har vært i stand til å tilby foretrukne strømpriser til industrier i nærheten av visse vannkraftdammer. I følge CoinShares rapport om det globale gruveøkosystemet, som ble utgitt på slutten av 2019, kjører nær to tredjedleer av verdens Bitcoin mining på fornybare energisystemer. Videre anslår rapporten at mining rigs fortsatt hovedsakelig er basert i regioner som bruker billig vannkraft. Rapporten motsier direkte ulike medieartikler gjennom årene angående effektene som mining av kryptovaluta har på miljøet og antyder at flertallet av operatører av mining rigs bruker grønn energi. Videre gir bruk av noen av disse ressursene fra gruvesektoren direkte en løsning på overskudd eller bortkastet energi som skapes av vannkraftverk.

Dette er naturlig nok, for enten om de gjør det av omtanke for miljøet eller rent profittjag så må de som driver en mining rig overleve i en en svært konkurranseutsatt industri, og dermed søker de etter den billigste energien. Nå har det seg slik at den billigste energien på planeten er fornybar i felre tilfeller. Enkelt og greit, vannkraftprodusenter ser ut til å være bedre alternativer enn olje- og gasselskaper for den som vil drive lønnsom bitcoin mining!

Nok en gang ser vi det fascinerende ved at fremtidens valuta og viser seg i måten den utvinnes på, markedskreftene driver et grønt skifte.